Thành Tích Đạt Được

Thành tích đạt được năm 2023

1.Thành tích Công ty

2.Thành tích Đảng bộ

3.Thành tích Công đoàn cơ sở

4.Thành tích Chi đoàn

5.Công tác an sinh xã hội

Bài Viết Liên Quan

Back to top button