Thành Tích Đạt Được

Thành tích đạt được năm 2019

  1. Thành Tích Công Ty

2. Thành Tích Đảng Bộ

3. Thành Tích CĐCS:

4. Công tác an sinh xã hội:

Bài Viết Liên Quan

Back to top button