Thành Tích Đạt Được

Thành tích đạt được năm 2020

  1. Thành Tích Công Ty

2. Thành tích Đảng bộ Công ty:

3. Thành tích CĐCS Công ty

4.  Thành tích của Chi đoàn thanh niên

5. Công tác xã hội từ thiện

Bài Viết Liên Quan

Back to top button