Thành Tích Đạt Được

Thành tích đạt được năm 2022

    1.Thành tích Công ty

    2. Thành tích Đảng bộ

    3. Thành tích Công đoàn cơ sở

    4. Thành tích Chi đoàn Thanh niên

    5. Công tác an sinh xã hội

    Bài Viết Liên Quan

    Back to top button