Hoạt động Đảng bộ Công ty

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định – Giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”

Trong 5 năm (2017 – 2021), mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh do phải cạnh tranh với các tỉnh bạn và sự ra đời của hình thức Xổ số điện toán, cùng với dịch Covid-19 kéo dài, nhưng với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, địa phương trong tỉnh, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định, tập thể lãnh đạo Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện; tổ chức đảng, đoàn thể được củng cố và tăng cường.

Đảng bộ Công ty luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh, khuyến khích việc phát huy sáng kiến, cải tiến sản phẩm để nâng cao năng suất, nhờ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng. Bằng những bước đi mạnh dạn, táo bạo, lấy tiêu chí “khách quan, trung thực và uy tín” làm phương châm hoạt động,  Công ty đã từng bước giữ vững thị phần tại các thị trường trong và ngoài tỉnh, đồng thời, đề ra chủ trương thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí để đảm bảo lợi nhuận, phấn đấu và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách do chủ sở hữu giao, trong đó: Doanh thu bán vé bình quân đạt gần 420 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân đạt 29,3 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách bình quân 120 tỷ đồng/năm.

        Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được Đảng bộ Công ty quan tâm chú trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng, người lao động được tổ chức thường xuyên. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện theo quy định. Đảng bộ Công ty phát huy tối đa tinh thần dân chủ, coi trọng vai trò của các đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng; tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nắm vững chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm được triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; thông qua việc học tập và làm theo gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức nêu gương, tinh thần trách nhiệm, tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong 5 năm qua, đã có 44 đề xuất, sáng kiến được áp dụng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty luôn quan tâm đến công tác từ thiện, an sinh xã hội, như: Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng Quỹ học bổng xổ số kiến thiết, đóng góp quỹ phòng, chống Covid-19… Trong 5 năm qua, Công ty đã đóng góp gần 5 tỷ đồng cho các hoạt động này, được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng.

        Từ năm 2017 – 2021, Đảng bộ Công ty luôn giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tập thể Công ty luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Công đoàn cơ sở Công ty và Chi đoàn thanh niên luôn được công nhận vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những thành tích đạt được nêu trên, sáng ngày 08/7/2022, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 9, Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định đã vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm 2017 – 2021”.Đây chính là nguồn động viên to lớn giúp Đảng bộ Công ty không ngừng nổ lực phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Xuân Hạnh (thứ ba từ trái sang) – Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH XSKT Bình Định nhận Cờ thi đua TCCSĐ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm 2017-2021”

Bài Viết Liên Quan

Back to top button