Hoạt động Đảng bộ Công tyTin tức nổi bật

Đảng bộ Công ty TNHH XSKT Bình Định thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, có 06 chi bộ, với số lượng 49 đảng viên. Công tác phát tiển đảng viên mới được Đảng ủy xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tích cực góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tăng cường sức chiến đấuvà bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, bám sát Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên tăng về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo, kịp thời nắm bắt thông tin, giáo dục ngăn chặn các cán bộ, đảng viên có biểu hiện tiêu cực cũng như động viên, biểu dương các cán bộ, đảng viên gương mẫu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn đơn vị.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là những hạt nhân quần chúng ưu tú từ các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Công đoàn giới thiệu. Hàng năm, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để giới thiệu cho chi bộ xem xét phát triển Đảng. Các chi bộ đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện quần chúng phấn đấu; đồng thời các chi bộ làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng, đề xuất ý kiến nhận xét, định kỳ báo cáo trước chi bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để chi bộ xem xét, lựa chọn, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển Đảng, kể cả việc tiếp tục phân công giúp đỡ đảng viên dự bị để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên đối với công việc, sự nghiệp chung của Công ty. Đảng bộ luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; thực hiện tự phê bình và phê bình, nâng cao tính chiến đấu, tính tổ chức kỷ luật, kịp thời ngăn ngừa những biểu hiện lệch lạc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong sinh hoạt, giúp cho đảng viên mới cảm nhận sâu sắc vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên mới và các quần chúng cảm tình Đảng, được thực hiện thường xuyên, kịp thời; tổ chức sinh hoạt nhằm quán triệt, học tập, tuyên truyền những nội dung cơ bản trong Di chúc của Bác và liên hệ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Di chúc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó làm cho mỗi đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm gương cho quần chúng noi theo.

Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã cử 7 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp được 7 đảng viên mới (đạt 100% kế hoạch phát triển đảng viên do Đảng ủy Khối giao và đạt bình quân 20% số quần chúng ngoài đảng/năm vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty là ít nhất 10%) và 2 hồ sơ đang được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh xem xét, trong đó 4 đồng chí là nữ; đồng thời, sau khi kết nạp Đảng, các chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng đảng viên mới do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức và thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 5 đảng viên dự bị; phát thẻ đảng viên mới cho 3 đồng chí. Trong số các đảng viên mới được kết nạp, có 6/7 đồng chí do Chi đoàn thanh niên bồi dưỡng, giới thiệu. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, công tác phát triển đảng viên đã tích cực góp phần cho Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao. Năm 2023, Đảng ủy đã lãnh đạo Công ty đã hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh đề ra, tổng doanh thu của Công ty đạt 106,51% kế hoạch năm, tăng 9,92% so với cùng kỳ năm 2022; thu nhập bình quân của người lao động tăng so năm trước; nộp ngân sách hơn 133 tỷ đồng (đạt 121,2% kế hoạch năm). Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và được Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen.

Chi bộ II tổ chức kết nạp đảng viên mới
Chi bộ III tổ chức kết nạp đảng viên mới

Bài Viết Liên Quan

Back to top button