Hoạt động Đảng bộ Công tyTin tức nổi bật

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ lần thứ nhất năm 2023

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Công ty TNHH XSKT Bình Định khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 07/01/2023 Đảng ủy Công ty TNHH XSKT Bình Định tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên lần thứ nhất năm 2023, triển khai học tập quán triệt Nghị Quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Xuân Hạnh – Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các mặt hoạt động của Đảng bộ trong năm 2022: tiếp tục phát huy truyền thống của toàn Đảng bộ, sự đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể đảng viên, người lao động, Đảng uỷ tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ duy trì tốt các mặt hoạt động và đạt được nhiều kết quả cao được các cấp ghi nhận và khen thưởng. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2022, từ đó đề ra những biện pháp, giải pháp hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2023. Kết quả năm 2022: toàn Đảng bộ tiếp tục được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định xếp loại “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, có 39/47 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 06/06 chi bộ được xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 Chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu được Đảng uỷ Công ty tặng giấy khen.

Trên cơ sở tình hình thực tế của hoạt động năm 2022, trong năm 2023 toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu sau:

1- Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Công ty đề ra và kế hoạch nộp Ngân sách, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận do UBND tỉnh giao.

2- Đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân người lao động ngày càng được cải thiện.

3- Phấn đấu kết nạp từ 01 đảng viên mới trở lên.

4- Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thanh niên xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

5- Hàng năm có từ 90% trở lên đảng viên xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

6- 100% các chi bộ trực thuộc được xếp loại “chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có ít nhất 01 chi bộ xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

7- Đảng bộ được công nhận “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”.

Đ/c Võ Quang Hải – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty nhận Giấy khen của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh
Đ/c Nguyễn Xuân Hạnh – Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Đ/c Nguyễn Xuân Hạnh – Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho Chi bộ I

Cũng tại Hội nghị, thực hiện Kế hoạch số 53-KH/ĐUK ngày 09/12/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng uỷ Công ty đã mời đồng chí Phạm Công Đoan – Phó Bí thư ĐUK Doanh nghiệp về triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản, những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Công ty.

Đ/c Phạm Công Đoan – Phó Bí thư ĐUK truyền đạt Nghị quyết

Bài Viết Liên Quan

Back to top button