Quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính

Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

[pdfjs-viewer url=”https://xosobinhdinh.com.vn/wp-content/uploads/2023/01/75-2013-TT-BTC.pdf” attachment_id=”2812″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Bài Viết Liên Quan

Back to top button