Quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính

Thông tư 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Bài Viết Liên Quan

Back to top button