Các quy định của Công Ty

Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định (ban hành theo QĐ số 342/QĐ-CTXSKT ngày 20/4/2023 của Chủ tịch Công ty)

Back to top button