Các Quy Định Của Công Ty

Quyết định số 782/QĐ-CTXSKT ngày 24/11/2022 về việc ban hành Thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số biết kết quả ngay của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định.

Back to top button