Quy Định Của Trung Ương

Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc Hội

Bài Viết Liên Quan

Back to top button