Các Quy Định Của Công Ty

Quyết định số 783/QĐ-CTXSKT ngày 24/11/2022 về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định.

Back to top button