Các quy định của Công Ty

Quy chế Công bố thông tin của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định (ban hành theo quyết định số 399/QĐ-CTXSKT ngày 19/5/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH XSKT Bình Định)

Back to top button