Báo Cáo Tài Chính NămCông Khai Tài Chính

Báo cáo tài chính năm 2016

[pdfjs-viewer url=”https://xosobinhdinh.com.vn/wp-content/uploads/2023/01/hinh_backup/CtyXSKTBinhDinh-BCtaichinh2016dakiemtoan.pdf” attachment_id=”1546″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url=”https://xosobinhdinh.com.vn/wp-content/uploads/2023/01/hinh_backup/Baocaotaichinhbannien2016.pdf” attachment_id=”1483″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Bài Viết Liên Quan

Back to top button