Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 14/03/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK2T3
 Giải tám  31
 Giải bảy  648
 Giải sáu  7132 - 8924 - 4316
 Giải năm  0950
 Giải tư  98256 - 88436 - 12008 - 46314 - 53808 - 97471 - 15715
 Giải ba  09032 - 74060
 Giải nhì  30748
 Giải nhất  35768
 Giải đặc biệt  513310
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 07/03/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK1T3
 Giải tám  20
 Giải bảy  878
 Giải sáu  2479 - 5676 - 7748
 Giải năm  2885
 Giải tư  48289 - 34658 - 83213 - 59071 - 71281 - 51761 - 91876
 Giải ba  07469 - 68796
 Giải nhì  12940
 Giải nhất  53517
 Giải đặc biệt  127409
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 28/02/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK4T02
 Giải tám  12
 Giải bảy  296
 Giải sáu  0845 - 7561 - 6908
 Giải năm  7734
 Giải tư  21229 - 61098 - 74193 - 67796 - 07980 - 60306 - 51258
 Giải ba  89447 - 93613
 Giải nhì  66095
 Giải nhất  71088
 Giải đặc biệt  998478
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 21/02/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK3T02
 Giải tám  04
 Giải bảy  403
 Giải sáu  7664 - 6033 - 3270
 Giải năm  0907
 Giải tư  38412 - 35217 - 77334 - 87574 - 21192 - 04894 - 64234
 Giải ba  59721 - 83707
 Giải nhì  36492
 Giải nhất  25670
 Giải đặc biệt  968948
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 14/02/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK2T02
 Giải tám  93
 Giải bảy  165
 Giải sáu  5111 - 0999 - 6600
 Giải năm  0486
 Giải tư  35937 - 88809 - 86430 - 88192 - 26832 - 54799 - 95445
 Giải ba  49997 - 93135
 Giải nhì  67013
 Giải nhất  02097
 Giải đặc biệt  476988
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 07/02/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK1T02
 Giải tám  86
 Giải bảy  454
 Giải sáu  1326 - 6225 - 0252
 Giải năm  2499
 Giải tư  74102 - 85012 - 81527 - 70443 - 58625 - 07743 - 66633
 Giải ba  14306 - 14935
 Giải nhì  43608
 Giải nhất  99302
 Giải đặc biệt  724469
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 31/01/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK5T01
 Giải tám  67
 Giải bảy  968
 Giải sáu  1747 - 7843 - 2595
 Giải năm  1780
 Giải tư  26818 - 52576 - 14633 - 13408 - 13968 - 50493 - 98806
 Giải ba  80225 - 84615
 Giải nhì  74353
 Giải nhất  99035
 Giải đặc biệt  384244
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 24/01/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK4T01
 Giải tám  86
 Giải bảy  486
 Giải sáu  4706 - 3246 - 1805
 Giải năm  5067
 Giải tư  89157 - 51140 - 49626 - 96063 - 29001 - 49281 - 84119
 Giải ba  03162 - 24216
 Giải nhì  88133
 Giải nhất  59908
 Giải đặc biệt  507274
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 17/01/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK3T01
 Giải tám  04
 Giải bảy  296
 Giải sáu  8078 - 2526 - 0449
 Giải năm  9070
 Giải tư  82639 - 83309 - 53813 - 98308 - 51705 - 54635 - 53215
 Giải ba  28981 - 21143
 Giải nhì  06286
 Giải nhất  18435
 Giải đặc biệt  369671
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 10/01/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK2T01
 Giải tám  02
 Giải bảy  045
 Giải sáu  7216 - 4839 - 8630
 Giải năm  1667
 Giải tư  50615 - 97873 - 73276 - 97335 - 84668 - 40198 - 46129
 Giải ba  08863 - 33802
 Giải nhì  05072
 Giải nhất  52767
 Giải đặc biệt  018863
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả