Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 20/09/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK3T9
 Giải tám  13
 Giải bảy  954
 Giải sáu  3471 - 1775 - 7885
 Giải năm  2805
 Giải tư  39255 - 39038 - 69777 - 37173 - 80910 - 22255 - 22406
 Giải ba  85785 - 81879
 Giải nhì  96144
 Giải nhất  85192
 Giải đặc biệt  692579
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 13/09/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK2T9
 Giải tám  51
 Giải bảy  454
 Giải sáu  6455 - 0406 - 1118
 Giải năm  1082
 Giải tư  48603 - 54250 - 06809 - 55222 - 94927 - 00378 - 06383
 Giải ba  83575 - 18005
 Giải nhì  29033
 Giải nhất  79385
 Giải đặc biệt  466377
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 06/09/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK1T9
 Giải tám  45
 Giải bảy  285
 Giải sáu  4560 - 3407 - 6039
 Giải năm  1325
 Giải tư  71481 - 51626 - 26566 - 76122 - 09684 - 19294 - 52632
 Giải ba  41229 - 30273
 Giải nhì  08096
 Giải nhất  06162
 Giải đặc biệt  781709
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 30/08/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK5T8
 Giải tám  54
 Giải bảy  782
 Giải sáu  7506 - 3929 - 9315
 Giải năm  2225
 Giải tư  29798 - 43075 - 30336 - 90708 - 14869 - 50586 - 55210
 Giải ba  78071 - 15036
 Giải nhì  00565
 Giải nhất  07185
 Giải đặc biệt  886017
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 23/08/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK4T8
 Giải tám  28
 Giải bảy  044
 Giải sáu  1365 - 4069 - 1020
 Giải năm  1243
 Giải tư  30342 - 46604 - 28462 - 04985 - 87508 - 41405 - 54627
 Giải ba  02144 - 39698
 Giải nhì  23157
 Giải nhất  55908
 Giải đặc biệt  806833
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 16/08/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK3T8
 Giải tám  80
 Giải bảy  558
 Giải sáu  1711 - 3543 - 1980
 Giải năm  9527
 Giải tư  64491 - 98560 - 67312 - 11994 - 98451 - 04550 - 00863
 Giải ba  82863 - 53562
 Giải nhì  23486
 Giải nhất  49104
 Giải đặc biệt  270498
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 09/08/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK2T8
 Giải tám  12
 Giải bảy  463
 Giải sáu  8723 - 1807 - 6176
 Giải năm  9790
 Giải tư  55289 - 42390 - 76732 - 67480 - 54939 - 80851 - 16059
 Giải ba  33328 - 00467
 Giải nhì  49963
 Giải nhất  84459
 Giải đặc biệt  232178
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 02/08/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK1T8
 Giải tám  59
 Giải bảy  493
 Giải sáu  4667 - 2011 - 6054
 Giải năm  0511
 Giải tư  41547 - 69722 - 39839 - 55209 - 29314 - 84134 - 83255
 Giải ba  13238 - 86283
 Giải nhì  78658
 Giải nhất  86470
 Giải đặc biệt  868160
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 26/07/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK4T7
 Giải tám  34
 Giải bảy  030
 Giải sáu  1506 - 1877 - 9506
 Giải năm  8390
 Giải tư  60116 - 40371 - 14124 - 97805 - 33666 - 08398 - 92098
 Giải ba  00584 - 42856
 Giải nhì  23698
 Giải nhất  30712
 Giải đặc biệt  021073
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 19/07/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK3T7
 Giải tám  34
 Giải bảy  075
 Giải sáu  4048 - 1337 - 4911
 Giải năm  3209
 Giải tư  56556 - 22941 - 64756 - 18786 - 17913 - 40328 - 54531
 Giải ba  08103 - 39778
 Giải nhì  42927
 Giải nhất  91271
 Giải đặc biệt  809065
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả