Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 23/05/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK4T5
 Giải tám  14
 Giải bảy  528
 Giải sáu  0152 - 4069 - 9025
 Giải năm  4678
 Giải tư  57250 - 84704 - 96173 - 19026 - 46058 - 77832 - 87672
 Giải ba  02709 - 66567
 Giải nhì  94126
 Giải nhất  58567
 Giải đặc biệt  287715
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 16/05/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK3T5
 Giải tám  88
 Giải bảy  032
 Giải sáu  9345 - 6017 - 7566
 Giải năm  1822
 Giải tư  44062 - 08251 - 05508 - 34608 - 55913 - 63768 - 41719
 Giải ba  44219 - 81345
 Giải nhì  45535
 Giải nhất  02962
 Giải đặc biệt  949450
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 09/05/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK2T5
 Giải tám  46
 Giải bảy  061
 Giải sáu  0709 - 6824 - 6182
 Giải năm  5760
 Giải tư  03438 - 59128 - 89232 - 59501 - 87756 - 94667 - 05003
 Giải ba  89378 - 72782
 Giải nhì  23895
 Giải nhất  83809
 Giải đặc biệt  890212
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 02/05/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK1T5
 Giải tám  30
 Giải bảy  965
 Giải sáu  7877 - 8337 - 8630
 Giải năm  0034
 Giải tư  34864 - 80868 - 77822 - 95853 - 13819 - 89815 - 03381
 Giải ba  02319 - 67343
 Giải nhì  97847
 Giải nhất  62167
 Giải đặc biệt  401910
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 25/04/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK4T4
 Giải tám  20
 Giải bảy  835
 Giải sáu  3595 - 4342 - 2574
 Giải năm  1085
 Giải tư  05986 - 64284 - 08925 - 88591 - 95527 - 10915 - 95500
 Giải ba  56484 - 79430
 Giải nhì  73470
 Giải nhất  95349
 Giải đặc biệt  137538
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 18/04/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK3T4
 Giải tám  37
 Giải bảy  275
 Giải sáu  4544 - 5765 - 9532
 Giải năm  5339
 Giải tư  53061 - 83924 - 44210 - 48034 - 62805 - 17838 - 98161
 Giải ba  31170 - 98705
 Giải nhì  10441
 Giải nhất  85112
 Giải đặc biệt  214214
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 11/04/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK2T4
 Giải tám  87
 Giải bảy  754
 Giải sáu  8241 - 3176 - 5991
 Giải năm  6733
 Giải tư  33880 - 92257 - 29101 - 53849 - 46442 - 82955 - 17121
 Giải ba  78417 - 02348
 Giải nhì  16901
 Giải nhất  79642
 Giải đặc biệt  976526
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 04/04/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK1T4
 Giải tám  97
 Giải bảy  441
 Giải sáu  1213 - 0752 - 1118
 Giải năm  7398
 Giải tư  75892 - 78385 - 15858 - 64021 - 11072 - 83936 - 54655
 Giải ba  37288 - 98209
 Giải nhì  55679
 Giải nhất  06596
 Giải đặc biệt  667189
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 28/03/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK4T3
 Giải tám  58
 Giải bảy  624
 Giải sáu  3614 - 1688 - 8035
 Giải năm  4033
 Giải tư  07001 - 13105 - 41160 - 46872 - 29675 - 98265 - 28342
 Giải ba  87024 - 38030
 Giải nhì  71368
 Giải nhất  75201
 Giải đặc biệt  740919
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 21/03/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK3T3
 Giải tám  56
 Giải bảy  963
 Giải sáu  6702 - 0846 - 9554
 Giải năm  4056
 Giải tư  97229 - 86520 - 79107 - 25033 - 10419 - 49671 - 81601
 Giải ba  09734 - 19819
 Giải nhì  92673
 Giải nhất  74695
 Giải đặc biệt  042502
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả