Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 17/01/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK3T01
 Giải tám  04
 Giải bảy  296
 Giải sáu  8078 - 2526 - 0449
 Giải năm  9070
 Giải tư  82639 - 83309 - 53813 - 98308 - 51705 - 54635 - 53215
 Giải ba  28981 - 21143
 Giải nhì  06286
 Giải nhất  18435
 Giải đặc biệt  369671
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 10/01/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK2T01
 Giải tám  02
 Giải bảy  045
 Giải sáu  7216 - 4839 - 8630
 Giải năm  1667
 Giải tư  50615 - 97873 - 73276 - 97335 - 84668 - 40198 - 46129
 Giải ba  08863 - 33802
 Giải nhì  05072
 Giải nhất  52767
 Giải đặc biệt  018863
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 03/01/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK1T01
 Giải tám  83
 Giải bảy  897
 Giải sáu  2931 - 0487 - 5951
 Giải năm  9951
 Giải tư  60308 - 59150 - 19166 - 56858 - 89441 - 67234 - 80822
 Giải ba  54264 - 86570
 Giải nhì  40202
 Giải nhất  58977
 Giải đặc biệt  464474
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 27/12/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK4T12
 Giải tám  91
 Giải bảy  792
 Giải sáu  5546 - 5947 - 6091
 Giải năm  4073
 Giải tư  29058 - 10792 - 23915 - 88434 - 34920 - 08710 - 66507
 Giải ba  14345 - 75340
 Giải nhì  96352
 Giải nhất  50914
 Giải đặc biệt  930006
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 20/12/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK3T12
 Giải tám  64
 Giải bảy  400
 Giải sáu  6814 - 6571 - 9010
 Giải năm  2761
 Giải tư  73492 - 48634 - 70078 - 49245 - 90152 - 64387 - 47418
 Giải ba  86293 - 83970
 Giải nhì  50256
 Giải nhất  76596
 Giải đặc biệt  416934
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 13/12/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK2T12
 Giải tám  70
 Giải bảy  324
 Giải sáu  8765 - 7357 - 5818
 Giải năm  5278
 Giải tư  09710 - 10165 - 13266 - 30806 - 23352 - 01195 - 04527
 Giải ba  66592 - 83521
 Giải nhì  97891
 Giải nhất  12437
 Giải đặc biệt  403096
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 06/12/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK1T12
 Giải tám  68
 Giải bảy  746
 Giải sáu  6324 - 7934 - 2997
 Giải năm  9521
 Giải tư  33724 - 42177 - 72435 - 55848 - 17229 - 60875 - 96103
 Giải ba  31394 - 93067
 Giải nhì  10161
 Giải nhất  31203
 Giải đặc biệt  861273
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 29/11/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK5T11
 Giải tám  99
 Giải bảy  980
 Giải sáu  8044 - 9973 - 4870
 Giải năm  5411
 Giải tư  58317 - 26527 - 24860 - 02798 - 18607 - 53148 - 01986
 Giải ba  55498 - 86259
 Giải nhì  42068
 Giải nhất  10317
 Giải đặc biệt  867076
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 22/11/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK4T11
 Giải tám  62
 Giải bảy  371
 Giải sáu  1775 - 8965 - 2150
 Giải năm  4760
 Giải tư  78038 - 59623 - 24272 - 88745 - 67418 - 09721 - 24660
 Giải ba  52255 - 34075
 Giải nhì  65633
 Giải nhất  58985
 Giải đặc biệt  164521
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 15/11/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK3T11
 Giải tám  60
 Giải bảy  062
 Giải sáu  6055 - 9046 - 9389
 Giải năm  9549
 Giải tư  40043 - 93198 - 98671 - 56373 - 40865 - 95699 - 26405
 Giải ba  63857 - 35351
 Giải nhì  67076
 Giải nhất  30598
 Giải đặc biệt  354745
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả