KẾT QUẢ XỔ SỐ BÓC NGÀY: 01/06/2012

 Ký hiệu bộ vé:  BB454
 Giá vé: 2.000 đồng
 Giải 4.000(đ)  1
 Giải 6.000(đ)  58 -  72 - 47 - 77 - 96 - 90 - 21 -  10
 Giải 20.000(đ)  007 - 727 - 982 - 661
 Giải 100.000(đ)  8011 - 7094
 Giải 1.000.000(đ)  49234
 Giải 10.000.000(đ)  08618
 

Để in kết quả XS vé số bóc, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ BÓC NGÀY: 28/05/2012

 Ký hiệu bộ vé:  BB453
 Giá vé: 2.000 đồng
 Giải 4.000(đ)  8
 Giải 6.000(đ)  52 -  92 - 99 - 87 - 53 - 28 - 45 -  56
 Giải 20.000(đ)  910 - 350 - 272 - 422
 Giải 100.000(đ)  3301 - 2702
 Giải 1.000.000(đ)  73877
 Giải 10.000.000(đ)  79174
 

Để in kết quả XS vé số bóc, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ BÓC NGÀY: 23/05/2012

 Ký hiệu bộ vé:  BB451
 Giá vé: 2.000 đồng
 Giải 4.000(đ)  4
 Giải 6.000(đ)  31 -  84 - 68 - 31 - 04 - 19 - 70 -  25
 Giải 20.000(đ)  284 - 152 - 035 - 637
 Giải 100.000(đ)  5135 - 3136
 Giải 1.000.000(đ)  20783
 Giải 10.000.000(đ)  74961
 

Để in kết quả XS vé số bóc, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ BÓC NGÀY: 21/05/2012

 Ký hiệu bộ vé:  BB450
 Giá vé: 2.000 đồng
 Giải 4.000(đ)  0
 Giải 6.000(đ)  60 -  58 - 65 - 72 - 31 - 39 - 95 -  78
 Giải 20.000(đ)  411 - 493 - 103 - 434
 Giải 100.000(đ)  4552 - 6970
 Giải 1.000.000(đ)  89992
 Giải 10.000.000(đ)  68402
 

Để in kết quả XS vé số bóc, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ BÓC NGÀY: 18/05/2012

 Ký hiệu bộ vé:  BB449
 Giá vé: 2.000 đồng
 Giải 4.000(đ)  7
 Giải 6.000(đ)  40 -  13 - 47 - 89 - 27 - 60 - 19 -  05
 Giải 20.000(đ)  110 - 101 - 252 - 329
 Giải 100.000(đ)  3821 - 0034
 Giải 1.000.000(đ)  86728
 Giải 10.000.000(đ)  59582
 

Để in kết quả XS vé số bóc, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ BÓC NGÀY: 12/05/2012

 Ký hiệu bộ vé:  BB448
 Giá vé: 2.000 đồng
 Giải 4.000(đ)  2
 Giải 6.000(đ)  33 -  56 - 89 - 99 - 49 - 46 - 00 -  20
 Giải 20.000(đ)  406 - 278 - 679 - 563
 Giải 100.000(đ)  5356 - 6722
 Giải 1.000.000(đ)  59228
 Giải 10.000.000(đ)  76813
 

Để in kết quả XS vé số bóc, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ BÓC NGÀY: 04/05/2012

 Ký hiệu bộ vé:  BB445
 Giá vé: 2.000 đồng
 Giải 4.000(đ)  7
 Giải 6.000(đ)  95 -  48 - 87 - 18 - 56 - 54 - 90 -  94
 Giải 20.000(đ)  480 - 074 - 075 - 551
 Giải 100.000(đ)  5880 - 7931
 Giải 1.000.000(đ)  00243
 Giải 10.000.000(đ)  58520
 

Để in kết quả XS vé số bóc, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ BÓC NGÀY: 27/04/2012

 Ký hiệu bộ vé:  BB444
 Giá vé: 2.000 đồng
 Giải 4.000(đ)  7
 Giải 6.000(đ)  98 -  53 - 91 - 45 - 14 - 92 - 61 -  75
 Giải 20.000(đ)  003 - 281 - 032 - 210
 Giải 100.000(đ)  8540 - 8482
 Giải 1.000.000(đ)  77014
 Giải 10.000.000(đ)  75232
 

Để in kết quả XS vé số bóc, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ BÓC NGÀY: 26/04/2012

 Ký hiệu bộ vé:  BB443
 Giá vé: 2.000 đồng
 Giải 4.000(đ)  4
 Giải 6.000(đ)  79 -  42 - 73 - 48 - 62 - 69 - 86 -  37
 Giải 20.000(đ)  911 - 619 - 245 - 333
 Giải 100.000(đ)  8338 - 5870
 Giải 1.000.000(đ)  54558
 Giải 10.000.000(đ)  06024
 

Để in kết quả XS vé số bóc, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ BÓC NGÀY: 24/04/2012

 Ký hiệu bộ vé:  BB441
 Giá vé: 2.000 đồng
 Giải 4.000(đ)  5
 Giải 6.000(đ)  87 -  20 - 83 - 75 - 24 - 52 - 76 -  16
 Giải 20.000(đ)  864 - 039 - 736 - 643
 Giải 100.000(đ)  3380 - 4815
 Giải 1.000.000(đ)  03769
 Giải 10.000.000(đ)  67004
 

Để in kết quả XS vé số bóc, mời bạn nhấn vào đây In kết quả