Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 23/06/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  49  ĐẦU  918
 CUỐI  19  CUỐI  819
 1  03  1  066
 2  18  2  150
 3  19  3  184
 4  28  4  246
 5  34  5  276
 6  37  6  280
 7  46  7  428
 8  49  8  480
 9  50  9  498
 10  62  10  537
 11  66  11  634
 12  76  12  697
 13  80  13  799
 14  80  14  819
 15  84  15  903
 16  97  16  918
 17  98  17  962
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 22/06/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  63  ĐẦU  423
 CUỐI  22  CUỐI  522
 1  09  1  066
 2  10  2  082
 3  16  3  091
 4  17  4  109
 5  22  5  150
 6  23  6  176
 7  25  7  226
 8  26  8  298
 9  26  9  317
 10  50  10  325
 11  63  11  410
 12  63  12  423
 13  66  13  463
 14  76  14  522
 15  76  15  776
 16  82  16  816
 17  91  17  926
 18  98 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 21/06/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  72  ĐẦU  356
 CUỐI  64  CUỐI  864
 1  04  1  028
 2  17  2  035
 3  25  3  096
 4  28  4  186
 5  35  5  342
 6  42  6  356
 7  53  7  404
 8  56  8  417
 9  64  9  625
 10  65  10  672
 11  66  11  682
 12  72  12  765
 13  72  13  788
 14  82  14  864
 15  86  15  953
 16  88  16  966
 17  96  17  998
 18  98 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 20/06/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  26  ĐẦU  145
 CUỐI  83  CUỐI  183
 1  02  1  021
 2  08  2  025
 3  15  3  119
 4  19  4  145
 5  21  5  183
 6  25  6  283
 7  26  7  308
 8  35  8  389
 9  45  9  502
 10  46  10  515
 11  47  11  547
 12  50  12  635
 13  74  13  695
 14  81  14  750
 15  83  15  774
 16  83  16  881
 17  89  17  946
 18  95 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 19/06/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  66  ĐẦU  464
 CUỐI  90  CUỐI  790
 1  00  1  113
 2  08  2  177
 3  13  3  298
 4  15  4  308
 5  18  5  352
 6  24  6  464
 7  34  7  492
 8  37  8  500
 9  46  9  537
 10  52  10  624
 11  64  11  646
 12  66  12  673
 13  70  13  734
 14  73  14  770
 15  77  15  790
 16  90  16  815
 17  92  17  918
 18  98 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 18/06/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  49  ĐẦU  158
 CUỐI  68  CUỐI  168
 1  03  1  023
 2  08  2  139
 3  09  3  155
 4  23  4  158
 5  26  5  168
 6  29  6  194
 7  35  7  235
 8  39  8  267
 9  42  9  309
 10  49  10  326
 11  55  11  329
 12  58  12  387
 13  67  13  569
 14  68  14  703
 15  69  15  708
 16  72  16  742
 17  87  17  872
 18  94 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 17/06/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  03  ĐẦU  752
 CUỐI  37  CUỐI  037
 1  00  1  028
 2  03  2  037
 3  03  3  068
 4  05  4  103
 5  08  5  108
 6  10  6  195
 7  18  7  310
 8  25  8  325
 9  28  9  400
 10  30  10  498
 11  36  11  518
 12  37  12  530
 13  52  13  668
 14  68  14  678
 15  68  15  705
 16  78  16  736
 17  95  17  752
 18  98 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 16/06/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  17  ĐẦU  347
 CUỐI  61  CUỐI  161
 1  10  1  088
 2  10  2  161
 3  17  3  188
 4  19  4  298
 5  26  5  310
 6  28  6  332
 7  32  7  347
 8  32  8  380
 9  47  9  473
 10  52  10  510
 11  61  11  519
 12  73  12  581
 13  80  13  652
 14  81  14  726
 15  87  15  728
 16  88  16  932
 17  88  17  987
 18  98 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 15/06/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  02  ĐẦU  983
 CUỐI  58  CUỐI  158
 1  02  1  063
 2  08  2  158
 3  10  3  351
 4  12  4  379
 5  21  5  391
 6  37  6  537
 7  37  7  571
 8  49  8  577
 9  51  9  676
 10  58  10  710
 11  63  11  749
 12  69  12  808
 13  71  13  812
 14  76  14  821
 15  77  15  837
 16  79  16  969
 17  83  17  983
 18  91 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 14/06/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  36  ĐẦU  945
 CUỐI  96  CUỐI  096
 1  00  1  053
 2  09  2  096
 3  10  3  183
 4  16  4  238
 5  23  5  309
 6  31  6  383
 7  36  7  416
 8  38  8  500
 9  45  9  531
 10  53  10  580
 11  55  11  580
 12  80  12  610
 13  80  13  697
 14  83  14  723
 15  83  15  791
 16  91  16  855
 17  96  17  945
 18  97 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
 Tỷ giá ngoại tệ
   Tin chứng khoán
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Nguồn VnEpress)