Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 13/02/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  90  ĐẦU  807
 CUỐI  55  CUỐI  555
 1  04  1  011
 2  07  2  034
 3  09  3  193
 4  11  4  344
 5  16  5  351
 6  23  6  426
 7  26  7  509
 8  34  8  555
 9  44  9  556
 10  47  10  616
 11  51  11  668
 12  53  12  669
 13  55  13  704
 14  56  14  807
 15  68  15  847
 16  69  16  923
 17  90  17  953
 18  93 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 12/02/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  74  ĐẦU  115
 CUỐI  21  CUỐI  621
 1  00  1  027
 2  15  2  071
 3  21  3  086
 4  26  4  115
 5  27  5  135
 6  31  6  334
 7  34  7  394
 8  35  8  462
 9  35  9  526
 10  53  10  621
 11  62  11  635
 12  71  12  653
 13  71  13  784
 14  74  14  800
 15  84  15  871
 16  86  16  891
 17  91  17  931
 18  94 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 11/02/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  56  ĐẦU  860
 CUỐI  68  CUỐI  268
 1  08  1  065
 2  12  2  087
 3  15  3  151
 4  16  4  222
 5  22  5  268
 6  22  6  308
 7  28  7  315
 8  29  8  328
 9  30  9  330
 10  51  10  472
 11  56  11  476
 12  60  12  516
 13  65  13  522
 14  68  14  629
 15  72  15  812
 16  76  16  860
 17  82  17  982
 18  87 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 10/02/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  33  ĐẦU  709
 CUỐI  67  CUỐI  367
 1  09  1  068
 2  09  2  090
 3  14  3  142
 4  19  4  197
 5  21  5  234
 6  22  6  314
 7  33  7  319
 8  34  8  367
 9  42  9  387
 10  48  10  422
 11  67  11  474
 12  68  12  576
 13  74  13  648
 14  76  14  709
 15  78  15  821
 16  87  16  909
 17  90  17  978
 18  97 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 09/02/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  45  ĐẦU  322
 CUỐI  28  CUỐI  228
 1  13  1  168
 2  20  2  213
 3  20  3  228
 4  22  4  256
 5  28  5  270
 6  40  6  284
 7  42  7  322
 8  45  8  382
 9  46  9  420
 10  52  10  542
 11  56  11  591
 12  59  12  673
 13  68  13  720
 14  70  14  746
 15  73  15  752
 16  82  16  840
 17  84  17  859
 18  91 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 08/02/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  43  ĐẦU  173
 CUỐI  87  CUỐI  787
 1  00  1  100
 2  13  2  172
 3  26  3  173
 4  27  4  226
 5  38  5  238
 6  41  6  361
 7  43  7  386
 8  56  8  399
 9  61  9  427
 10  67  10  467
 11  72  11  595
 12  73  12  713
 13  77  13  756
 14  77  14  787
 15  86  15  841
 16  87  16  877
 17  95  17  877
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 07/02/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  39  ĐẦU  321
 CUỐI  74  CUỐI  474
 1  01  1  068
 2  06  2  110
 3  10  3  152
 4  10  4  159
 5  10  5  239
 6  21  6  246
 7  21  7  282
 8  27  8  321
 9  39  9  427
 10  39  10  474
 11  46  11  506
 12  52  12  561
 13  59  13  579
 14  61  14  610
 15  68  15  710
 16  74  16  801
 17  79  17  921
 18  82 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 06/02/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  68  ĐẦU  081
 CUỐI  84  CUỐI  484
 1  00  1  030
 2  02  2  081
 3  09  3  091
 4  11  4  093
 5  26  5  165
 6  30  6  202
 7  40  7  300
 8  61  8  309
 9  65  9  377
 10  68  10  385
 11  77  11  484
 12  81  12  511
 13  81  13  526
 14  84  14  540
 15  85  15  861
 16  91  16  892
 17  92  17  981
 18  93 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 05/02/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  04  ĐẦU  626
 CUỐI  90  CUỐI  990
 1  04  1  095
 2  11  2  211
 3  12  3  215
 4  15  4  256
 5  26  5  260
 6  38  6  388
 7  51  7  438
 8  56  8  565
 9  59  9  612
 10  60  10  626
 11  65  11  684
 12  76  12  686
 13  81  13  759
 14  84  14  881
 15  86  15  951
 16  88  16  976
 17  90  17  990
 18  95 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 04/02/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  09  ĐẦU  295
 CUỐI  96  CUỐI  296
 1  09  1  040
 2  12  2  057
 3  25  3  132
 4  27  4  195
 5  31  5  225
 6  32  6  244
 7  40  7  295
 8  44  8  296
 9  46  9  346
 10  54  10  357
 11  57  11  431
 12  57  12  712
 13  85  13  727
 14  85  14  785
 15  89  15  885
 16  95  16  889
 17  95  17  954
 18  96 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
 Tỷ giá ngoại tệ
   Tin chứng khoán
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Nguồn VnEpress)