Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 29/04/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  78  ĐẦU  112
 CUỐI  12  CUỐI  112
 1  12  1  071
 2  12  2  112
 3  23  3  112
 4  37  4  156
 5  38  5  164
 6  39  6  238
 7  42  7  242
 8  42  8  352
 9  44  9  437
 10  52  10  772
 11  56  11  839
 12  62  12  842
 13  64  13  862
 14  71  14  874
 15  72  15  923
 16  74  16  944
 17  78  17  983
 18  83 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 28/04/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  21  ĐẦU  024
 CUỐI  57  CUỐI  457
 1  10  1  024
 2  18  2  033
 3  21  3  081
 4  23  4  110
 5  24  5  129
 6  27  6  143
 7  29  7  194
 8  31  8  195
 9  33  9  318
 10  33  10  364
 11  43  11  433
 12  43  12  443
 13  57  13  457
 14  64  14  627
 15  81  15  688
 16  88  16  923
 17  94  17  931
 18  95 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 27/04/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  34  ĐẦU  915
 CUỐI  05  CUỐI  205
 1  05  1  020
 2  11  2  024
 3  12  3  036
 4  15  4  080
 5  20  5  205
 6  22  6  222
 7  24  7  263
 8  29  8  434
 9  34  9  612
 10  34  10  662
 11  36  11  829
 12  51  12  851
 13  53  13  853
 14  57  14  857
 15  62  15  863
 16  63  16  911
 17  63  17  915
 18  80 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 26/04/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  70  ĐẦU  797
 CUỐI  02  CUỐI  202
 1  02  1  178
 2  03  2  202
 3  11  3  265
 4  18  4  296
 5  24  5  411
 6  26  6  418
 7  29  7  426
 8  37  8  451
 9  37  9  503
 10  42  10  537
 11  43  11  742
 12  51  12  797
 13  65  13  824
 14  70  14  837
 15  78  15  843
 16  85  16  929
 17  96  17  985
 18  97 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 25/04/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  22  ĐẦU  250
 CUỐI  75  CUỐI  075
 1  09  1  039
 2  17  2  075
 3  18  3  167
 4  22  4  217
 5  34  5  250
 6  35  6  335
 7  39  7  389
 8  39  8  439
 9  43  9  459
 10  45  10  471
 11  50  11  534
 12  59  12  543
 13  62  13  662
 14  67  14  745
 15  71  15  797
 16  75  16  818
 17  89  17  909
 18  97 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 24/04/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  55  ĐẦU  770
 CUỐI  16  CUỐI  216
 1  05  1  010
 2  06  2  013
 3  10  3  105
 4  13  4  216
 5  16  5  283
 6  45  6  292
 7  45  7  499
 8  55  8  506
 9  56  9  545
 10  61  10  561
 11  70  11  699
 12  82  12  745
 13  83  13  770
 14  92  14  856
 15  94  15  882
 16  99  16  994
 17  99  17  999
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 23/04/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  14  ĐẦU  384
 CUỐI  24  CUỐI  424
 1  01  1  001
 2  02  2  187
 3  08  3  192
 4  14  4  231
 5  15  5  241
 6  22  6  315
 7  24  7  384
 8  31  8  424
 9  41  9  566
 10  43  10  608
 11  49  11  622
 12  62  12  649
 13  64  13  762
 14  66  14  885
 15  84  15  902
 16  85  16  943
 17  87  17  964
 18  92 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 22/04/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  82  ĐẦU  391
 CUỐI  94  CUỐI  494
 1  07  1  018
 2  15  2  260
 3  18  3  389
 4  43  4  391
 5  51  5  462
 6  60  6  494
 7  61  7  583
 8  62  8  607
 9  62  9  651
 10  68  10  661
 11  77  11  683
 12  82  12  762
 13  83  13  768
 14  83  14  777
 15  89  15  843
 16  91  16  915
 17  94  17  994
 18  94 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 21/04/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  87  ĐẦU  505
 CUỐI  69  CUỐI  969
 1  05  1  009
 2  09  2  021
 3  10  3  060
 4  18  4  086
 5  21  5  143
 6  21  6  221
 7  29  7  229
 8  36  8  346
 9  43  9  452
 10  45  10  458
 11  46  11  505
 12  52  12  576
 13  58  13  836
 14  60  14  845
 15  69  15  910
 16  76  16  918
 17  86  17  969
 18  87 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 20/04/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  12  ĐẦU  603
 CUỐI  72  CUỐI  472
 1  00  1  084
 2  03  2  130
 3  12  3  268
 4  30  4  300
 5  34  5  339
 6  35  6  367
 7  37  7  472
 8  39  8  561
 9  49  9  585
 10  61  10  603
 11  67  11  637
 12  68  12  679
 13  72  13  734
 14  74  14  735
 15  79  15  849
 16  84  16  974
 17  85  17  989
 18  89 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
 Tỷ giá ngoại tệ
   Tin chứng khoán
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Nguồn VnEpress)