Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 19/09/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  95  ĐẦU  476
 CUỐI  50  CUỐI  150
 1  03  1  143
 2  17  2  150
 3  23  3  168
 4  42  4  196
 5  43  5  199
 6  43  6  242
 7  44  7  255
 8  50  8  398
 9  55  9  423
 10  68  10  443
 11  76  11  476
 12  80  12  580
 13  95  13  603
 14  95  14  644
 15  96  15  717
 16  98  16  799
 17  99  17  995
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 18/09/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  96  ĐẦU  516
 CUỐI  77  CUỐI  977
 1  03  1  138
 2  04  2  164
 3  16  3  169
 4  28  4  204
 5  38  5  344
 6  39  6  346
 7  44  7  428
 8  46  8  459
 9  47  9  492
 10  59  10  498
 11  61  11  516
 12  64  12  697
 13  69  13  739
 14  77  14  861
 15  92  15  903
 16  96  16  947
 17  97  17  977
 18  98 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 17/09/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  44  ĐẦU  995
 CUỐI  80  CUỐI  080
 1  01  1  001
 2  03  2  028
 3  18  3  080
 4  20  4  087
 5  24  5  118
 6  25  6  124
 7  28  7  199
 8  28  8  354
 9  39  9  420
 10  44  10  425
 11  54  11  439
 12  66  12  503
 13  74  13  574
 14  75  14  628
 15  80  15  675
 16  87  16  866
 17  95  17  995
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 16/09/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  44  ĐẦU  716
 CUỐI  09  CUỐI  609
 1  07  1  068
 2  09  2  207
 3  16  3  376
 4  25  4  496
 5  26  5  568
 6  30  6  609
 7  39  7  625
 8  44  8  639
 9  53  9  653
 10  54  10  654
 11  61  11  661
 12  68  12  716
 13  68  13  773
 14  73  14  775
 15  75  15  799
 16  76  16  926
 17  96  17  930
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 15/09/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  85  ĐẦU  026
 CUỐI  09  CUỐI  509
 1  07  1  026
 2  09  2  039
 3  14  3  119
 4  19  4  120
 5  19  5  346
 6  20  6  414
 7  26  7  419
 8  39  8  509
 9  43  9  592
 10  46  10  655
 11  46  11  743
 12  55  12  746
 13  55  13  769
 14  69  14  807
 15  70  15  874
 16  74  16  955
 17  85  17  970
 18  92 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 14/09/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  73  ĐẦU  574
 CUỐI  00  CUỐI  900
 1  00  1  091
 2  04  2  095
 3  07  3  107
 4  16  4  127
 5  16  5  221
 6  17  6  295
 7  21  7  304
 8  27  8  316
 9  59  9  381
 10  73  10  416
 11  74  11  478
 12  78  12  574
 13  81  13  599
 14  91  14  693
 15  93  15  717
 16  95  16  859
 17  95  17  900
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 13/09/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  12  ĐẦU  256
 CUỐI  82  CUỐI  882
 1  02  1  067
 2  12  2  068
 3  13  3  087
 4  18  4  155
 5  21  5  202
 6  21  6  221
 7  21  7  256
 8  41  8  318
 9  48  9  521
 10  55  10  613
 11  56  11  641
 12  64  12  721
 13  67  13  748
 14  68  14  784
 15  79  15  882
 16  82  16  964
 17  84  17  979
 18  87 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 12/09/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  71  ĐẦU  633
 CUỐI  75  CUỐI  875
 1  07  1  059
 2  08  2  188
 3  16  3  241
 4  22  4  265
 5  33  5  322
 6  41  6  546
 7  46  7  556
 8  55  8  588
 9  56  9  607
 10  58  10  633
 11  59  11  698
 12  65  12  716
 13  71  13  758
 14  75  14  808
 15  83  15  855
 16  88  16  875
 17  88  17  983
 18  98 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 11/09/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  71  ĐẦU  629
 CUỐI  77  CUỐI  777
 1  08  1  034
 2  09  2  039
 3  12  3  044
 4  25  4  084
 5  29  5  108
 6  34  6  198
 7  39  7  270
 8  42  8  357
 9  44  9  378
 10  57  10  389
 11  57  11  409
 12  70  12  412
 13  71  13  629
 14  77  14  777
 15  78  15  857
 16  84  16  925
 17  89  17  942
 18  98 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 10/09/2017

 2 số  3 số
 ĐẦU  90  ĐẦU  002
 CUỐI  79  CUỐI  779
 1  01  1  002
 2  02  2  107
 3  07  3  128
 4  09  4  192
 5  17  5  209
 6  26  6  264
 7  26  7  326
 8  28  8  499
 9  28  9  517
 10  32  10  590
 11  64  11  626
 12  73  12  628
 13  77  13  701
 14  79  14  779
 15  90  15  932
 16  90  16  973
 17  92  17  977
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
 Tỷ giá ngoại tệ
   Tin chứng khoán
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Nguồn VnEpress)