HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN
CĐCS CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH PHÁT HUY QUYỀN DÂN CHỦ, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngày: 07/05/2014

Trong nhiều năm qua, tại Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức Công đoàn công ty đã tích cực, chủ động phối hợp cùng với chính quyền nhận thức rõ lợi ích của việc thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp để cùng triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng quy chế dân chủ và tổ chức tốt hội nghị người lao động hàng năm trong công ty.

Do đội ngũ CNVCLĐ của công ty hoạt động phân tán ở các huyện và một số tỉnh nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động Công đoàn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Thế nhưng, nhờ thực hiện có hiệu quả “Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước” theo tinh thần Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ, Công đoàn đã góp phần giải quyết tốt quan hệ lợi ích của công nhân lao động với phát triển doanh nghiệp. Để làm được điều đó, Công đoàn đã chủ động phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị dựa trên đặc điểm tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Hạnh - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định cho biết: “Để Công đoàn thực sự là điểm tựa tin cậy cho người lao động, những năm qua, Công đoàn luôn thể hiện tính độc lập về tổ chức, làm tốt vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Thông qua việc theo dõi giám sát thực hiện quy chế dân chủ đã tạo điều kiện cho người lao động phát huy quyền làm chủ gián tiếp, từ đó nỗ lực phát huy sự sáng tạo, phân định rõ về quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động; chống vi phạm dân chủ, vi phạm kỷ luật, gây rối nội bộ; bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và của người lao động tương ứng với kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”.

Đ/c: Nguyễn Xuân Thanh – PGĐ Công ty nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành      tài chính năm 2013

Đ/c Dương Thế Đào – Giám đốc Công ty trao tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2013

Thời gian qua, Công đoàn còn thường xuyên đứng ra tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo doanh nghiệp vơi Ban chấp hành Công đoàn, và giữa Lãnh đạo doanh nghiệp với tập thể người lao động để người lao động có dịp chất vấn những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thực hiện các chế độ chính sách… Và, tất cả những ý kiến, kiến nghị của CNVCLĐ đều được Lãnh đạo công ty tiếp thu và trả lời thấu đáo, thể hiện được tính dân chủ trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người lao động cũng như người sử dụng lao động.

Nhờ thực hiện tốt quyền dân chủ của người lao động nên Công ty xổ số kiến thiết Bình Định đã xây dựng được hệ thống nội quy, quy chế mang tính pháp quy nội bộ nhằm phân định chi tiết, cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, từng lĩnh vực công tác. Công đoàn cũng phát huy được quyền dân chủ đại diện, là thành viên thường trực trong Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, đồng thời thường xuyên giám sát và phát hiện những vấn đề nảy sinh để kịp thời kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải quyết. Việc không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, đặc biệt chú trọng phát huy quyền dân chủ của người lao động chính là tiền đề thúc đẩy mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển.

Có thể nói, thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ, Công ty đã từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; không khí dân chủ được cải thiện, quyền làm chủ của người lao động trong doanh nghiệp được tôn trọng, tạo niềm tin cho người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đồng thời, tạo nên sự đoàn kết, đồng thuận và hình thành quan hệ lao động tốt đẹp giữa người lao động và người sử dụng lao động, là cội nguồn tạo nên sức mạnh nội lực, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định và bền vững./.
 

( St: tạp chí công đoàn Bình Định )
TIN LIÊN QUAN