HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY
Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ lần thứ nhất năm 2019

Ngày: 25/01/2019

       Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Công ty TNHH XSKT Bình Định khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 19/01/2019 Đảng ủy Công ty TNHH XSKT Bình Định tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên lần thứ nhất năm 2019, triển khai học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XII của Đảng và chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019.

 
Quang cảnh Hội nghị

        Tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Xuân Hạnh – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các mặt hoạt động của Đảng bộ trong năm 2018: tuy bộ máy lãnh đạo còn mỏng, BCH Đảng bộ còn thiếu nhân sự nhưng phát huy truyền thống của toàn Đảng bộ, sự đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể đảng viên, người lao động, Đảng uỷ tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ duy trì tốt các mặt hoạt động và đạt được nhiều kết quả cao được các cấp ghi nhận và khen thưởng. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2018, từ đó đề ra những biện pháp, giải pháp hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2019.
        Kết quả năm 2018: toàn Đảng bộ tiếp tục được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định xếp loại “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, có 48/50 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 96%, trong đó có 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 06/06 chi bộ được xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 Chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu được Đảng uỷ Công ty tặng giấy khen.

 
Đ/c Nguyễn Xuân Hạnh – Bí thư Đảng uỷ Công ty TNHH XSKT Bình Định nhận Giấy khen của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

       Trên cơ sở tình hình thực tế của hoạt động năm 2018, trong năm 2019 toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu sau:
1- Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 do Công ty đề ra và kế hoạch nộp Ngân sách, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận do UBND tỉnh giao.
2- Đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân người lao động ngày càng được cải thiện.
3- Phấn đấu kết nạp từ 01 đảng viên mới trở lên.
4- Công đoàn cơ sở danh hiệu vững mạnh và Chi đoàn thanh niên xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
5- Hàng năm có từ 90% trở lên đảng viên xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
6- 100% các chi bộ trực thuộc được xếp loại “chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có ít nhất 50% chi bộ xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
7- Đảng bộ được công nhận “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

 
Đ/c Nguyễn Xuân Hạnh tặng giấy khen của Đảng uỷ cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
 
Đ/c Nguyễn Xuân Hạnh tặng giấy khen của Đảng uỷ cho Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2018.

      Cũng tại Hội nghị, thực hiện kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 22/11/2018 của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng; và Kế hoạch số 77-KH/ĐUK ngày 14/12/2018 của ĐUK về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với nội dung chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ Công ty đã mời đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư thường trực ĐUK Doanh nghiệp về triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản, những vấn đề cốt lõi hai nội dung nêu trên cho cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Công ty.

 
Đ/c Nguyễn Quang Đức – Phó bí thư TT Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt các nội dung Nghị quyết TW8 khoá XII của Đảng và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

       Qua việc tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 8 và chuyên đề năm 2019, Đảng uỷ Công ty đã yêu cầu các chi bộ cụ thể hóa nội dung đã học tập, liên hệ trong từng chi bộ, đơn vị, từng cương vị chức trách, từng đảng viên trong Chi bộ để triển khai thực hiện, đồng thời đề nghị đảng viên viết bài thu hoạch làm cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm.

( BBT )
TIN LIÊN QUAN