THÔNG BÁO
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định

Ngày: 18/10/2020

Từ ngày 20/10/2020, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định chính thức áp dụng hình thức hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế.

 Quyết định 820/QĐ-CTXSKT về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Thông báo phát hành Hóa đơn điện tử

Mẫu biểu

( BBT )
TIN LIÊN QUAN