THÔNG BÁO
Công văn số 660/CTXSKT ngày 29/7/2020 của Công ty TNHH XSKT Bình Định về việc tạm dừng phát hành vé xổ số kiến thiết trên địa bàn Tp.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Ngày: 29/07/2020

( BBT )
TIN LIÊN QUAN