THÔNG BÁO
Chúc mừng khách hàng đã trúng thưởng giải đặc biệt bộ vé 19BK1T3 mở thưởng ngày 07/3/2019 phát hành tại địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày: 11/03/2019

( BBT )
TIN LIÊN QUAN