QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG
Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Ngày: 14/04/2014

Xem tiếp 
Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

Ngày: 14/04/2014

Xem tiếp 
Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Ngày: 04/03/2014

Xem tiếp 
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

Ngày: 04/03/2014

Xem tiếp 
Nghị định 98/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Ngày: 04/03/2014

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  QUY ĐỊNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG
  CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY
Quyết định số 492/QĐ-CTXSKT về việc sửa đổi Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô

Ngày: 14/09/2015

Xem tiếp 
Quyết định số 485/QĐ-CTXSKT Về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô Bình Định

Ngày: 25/09/2014

Xem tiếp 
Quyết định số 444/QĐ-CTXSKT Về việc ban hành Thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống Bình Định

Ngày: 24/09/2013

Xem tiếp 
Quyết định số 445/QĐ-CTXSKT Về việc ban hành Thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số Biết kết quả ngay Bình Định

Ngày: 24/09/2013

Xem tiếp 
Quyết định số 443/QĐ-CTXSKT Về việc ban hành Quy chế về quy trình thu hồi, kiểm đếm liên lưu xổ số lô tô dự thưởng và lưu trữ, tiêu huỷ liên lưu xổ số lô tô không trúng thưởng

Ngày: 24/09/2013

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  LIÊN HỆ
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ngày: 10/10/2011

VĂN PHÒNG CHÍNH CỦA CÔNG TY
 
ĐỊA CHỈ 304 PHAN BỘI CHÂU, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
ĐIỆN THOẠI 056.3822242 - 3822809
FAX 056.3821661
EMAIL xosobinhdinh@vnn.vn
WEBSITE http://www.xosobinhdinh.com.vn
 
Xem tiếp 
  GIẢI ĐÁP THẮC MẮC