QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG
Thông tư 22/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/3/2021 Quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Ngày: 08/04/2021

Xem tiếp 
Thông tư 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Ngày: 20/01/2018

Xem tiếp 
Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Ngày: 01/01/2018

Xem tiếp 
Thông tư 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, KSV tại Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày: 01/12/2017

Xem tiếp 
Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19/8/2014 của Bộ Tài chính bổ sung sửa đổi một số điều của thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

Ngày: 01/01/2015

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  QUY ĐỊNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG
  CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY
Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH XSKT Bình Định

Ngày: 02/08/2022

Xem tiếp 
Thông báo số 410/CTXSKT ngày 21/4/2020 của Công ty TNHH XSKT Bình Định về việc dừng phát hành kỳ vé xổ số truyền thống mở thưởng ngày 23/4/2020

Ngày: 22/04/2020

Xem tiếp 
Thông báo số 405/CTXSKT ngày 16/4/2020 của Công ty TNHH XSKT Bình Định về việc tiếp tục tạm ngưng phát hành vé xổ số kiến thiết Bình Định đến hết ngày 22/4/2020

Ngày: 16/04/2020

Xem tiếp 
Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định thông báo về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020

Ngày: 31/03/2020

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 3685/BTC-TCNH ngày 30/03/2020 của Bộ Tài Chính về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và Casino, Nay Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định thông báo: tạm dừng phát hành các bộ vé xổ số truyền thống, xổ số biết kết quả ngay, vé xổ số lô tô trong vòng 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Thực hiện thu hồi bộ vé 20BK1T4 mở thưởng ngày 02/04/2020 đã phát hành cho đại lý để tổ chức thanh hủy theo đúng quy định.

Xem tiếp 
Quyết định số 788/QĐ-CTXSKT về việc bổ sung thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết quả ngay Bình Định

Ngày: 28/11/2017

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  LIÊN HỆ
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ngày: 10/10/2011

VĂN PHÒNG CHÍNH CỦA CÔNG TY
 
ĐỊA CHỈ 304 PHAN BỘI CHÂU, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
ĐIỆN THOẠI 0256.3822242 - 3822809
FAX 0256.3821661
EMAIL xosobinhdinh@vnn.vn
WEBSITE http://www.xosobinhdinh.com.vn
 
Xem tiếp 
  GIẢI ĐÁP THẮC MẮC