QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG
Thông tư 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Ngày: 20/01/2018

Xem tiếp 
Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Ngày: 01/01/2018

Xem tiếp 
Thông tư 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, KSV tại Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày: 01/12/2017

Xem tiếp 
Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19/8/2014 của Bộ Tài chính bổ sung sửa đổi một số điều của thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

Ngày: 01/01/2015

Xem tiếp 
Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Ngày: 14/04/2014

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  QUY ĐỊNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG
  CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY
Quyết định số 786/QĐ-CTXSKT về việc bổ sung thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống Bình Định

Ngày: 28/11/2017

Xem tiếp 
Quyết định số 788/QĐ-CTXSKT về việc bổ sung thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết quả ngay Bình Định

Ngày: 28/11/2017

Xem tiếp 
Quyết định số 787/QĐ-CTXSKT về việc bổ sung thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô Bình Định

Ngày: 28/11/2017

Xem tiếp 
Quyết định số 279/QĐ-CTXSKT Về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô Bình Định

Ngày: 01/04/2017

Xem tiếp 
Quyết định số 492/QĐ-CTXSKT về việc sửa đổi Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô

Ngày: 14/09/2015

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  LIÊN HỆ
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ngày: 10/10/2011

VĂN PHÒNG CHÍNH CỦA CÔNG TY
 
ĐỊA CHỈ 304 PHAN BỘI CHÂU, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
ĐIỆN THOẠI 0256.3822242 - 3822809
FAX 0256.3821661
EMAIL xosobinhdinh@vnn.vn
WEBSITE http://www.xosobinhdinh.com.vn
 
Xem tiếp 
  GIẢI ĐÁP THẮC MẮC