HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN

Ngày: 26/03/2018

Thực hiện hướng dẫn số 32/HD-LĐLĐ ngày 02/01/2018 của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của công tác nữ công, Ban nữ công Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định đã xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Xem tiếp 

Ngày: 12/06/2015

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, CĐCS Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định đã phát huy được chức năng của mình như: tham gia với Ban Giám đốc quản lý lao động, quản lý quỹ tiền lương, tiền thưởng đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu nhập của CBNV; thường xuyên tuyên truyền vận động đoàn viên chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, nội quy lao động và quy chế hoạt động của Công ty.

Xem tiếp 

Ngày: 07/05/2014

Trong nhiều năm qua, tại Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức Công đoàn công ty đã tích cực, chủ động phối hợp cùng với chính quyền nhận thức rõ lợi ích của việc thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp để cùng triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng quy chế dân chủ và tổ chức tốt hội nghị người lao động hàng năm trong công ty.

Xem tiếp 

Ngày: 13/03/2013

Nhân dịp kỷ niệm 103 năm ngày Quốc Tế Phụ Nữ (8/3/1910 - 8/3/2013). Sáng ngày 10/03/2013 Công Đoàn cơ sở Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định đã tổ chức Hội thi hát Karaoke nữ CNVC lần thứ II - năm 2013.

Xem tiếp 

Ngày: 03/09/2012

Sáng ngày 26/8, CĐCS Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định đã tổ chức Đại hội VIII (nhiệm kỳ 2012 - 2015) nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của CĐCS trong nhiệm kỳ vừa qua và triển khai phương hướng trong nhiệm kỳ đến.

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN