HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY

Ngày: 10/10/2022

           Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty về công tác phát triển đảng viên, Quyết định số 975-QĐ/ĐUK và Quyết định số 976-QĐ/ĐUK ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định về việc kết nạp đảng viên, chiều ngày 07/10/2022, Chi bộ V và Chi bộ VI thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem tiếp 

Ngày: 30/08/2022

           Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/ĐUK ngày 22/02/2022 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, Kế hoạch số 162-KH/ĐU ngày 09/5/2022 của Đảng ủy Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 23/8/2022 đến ngày 27/8/2022 6/6 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định đã hoàn thành tổ chức Đại hội chi bộ theo đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty. Đồng chí Nguyễn Xuân Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã dự và chỉ đạo Đại hội tại các Chi bộ.

Xem tiếp 

Ngày: 08/07/2022

     Trong 5 năm (2017 - 2021), mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh do phải cạnh tranh với các tỉnh bạn và sự ra đời của hình thức Xổ số điện toán, cùng với dịch Covid-19 kéo dài, nhưng với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, địa phương trong tỉnh, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định, tập thể lãnh đạo Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện; tổ chức đảng, đoàn thể được củng cố và tăng cường.

Xem tiếp 

Ngày: 28/04/2021

         Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Định luôn xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và xem đây là nhiệm vụ cốt lõi, quyết định chất lượng, hiệu quả tổ chức cơ sở đảng và hoạt động của doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Xem tiếp 

Ngày: 12/05/2020

      Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về việc tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 09/5/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Công ty TNHH Xổ Số Kiến Thiết Bình Định đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN