HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY

Ngày: 25/04/2017

Thời gian qua, Ðảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Ðịnh đã tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên, cán bộ và quần chúng Công ty. Qua đó, giúp cho cán bộ, nhân viên toàn Công ty thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh hàng năm.

Xem tiếp 

Ngày: 10/08/2015

   Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định là Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, động viên và khích lệ kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban ngành có liên quan; nhất là sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh, Ban Giám sát xổ số các huyện trong và ngoài tỉnh, trong năm 2014, Đảng ủy Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định đã lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được một số kết quả tích cực như sau:

Xem tiếp 

Ngày: 30/06/2015

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, có 06 chi bộ, với 52 đảng viên (chiếm 66,67% cán bộ, công chức, viên chức của Công ty). Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng ủy xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công  tác xây dựng Đảng, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Xem tiếp 

Ngày: 11/06/2015

Sau 03 năm triển khai việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã có nhiều mô hình, nội dung, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đặc biệt, qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; trong đó có tập thể Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Xổ số kiến thiết Bình Định (thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh).
 

Xem tiếp 

Ngày: 01/08/2012

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên TW Đảng - Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về thăm và làm việc với Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Xổ số kiến thiết Bình Định được thành lập theo Quyết định số 2386/QĐ-UB ngày 25/11/1988 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghĩa Bình (nay là Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định), trên cơ sở tổ chức lại Ban Xổ số Kiến thiết trực thuộc Sở Tài chính Vật giá Nghĩa Bình trước đây. Là Công ty TNHH 100% vốn nhà nước, hoạt động kinh doanh mang tính chất đặc thù nên Công ty luôn xác định rõ nhiệm vụ cơ bản của mình là thúc đẩy phát triển hoạt động xổ số một cách lành mạnh, đúng định hướng; đảm bảo phát huy ý nghĩa của hoạt động xổ số kiến thiết là đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho đông đảo nhân dân mà còn thông qua đó mỗi người dân có thể góp phần nhỏ của mình để tạo thành một nguồn lực lớn của xã hội nhằm phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN