HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY
ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH: LÀM THEO GƯƠNG BÁC GÓP PHẦN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ KINH DOANH

Ngày: 13/08/2018

     Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định nhiều năm liền triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp cho cán bộ, nhân viên Công ty thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh hàng năm.

Xem tiếp 
Qua học tập và làm theo gương Bác ở Ðảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Ðịnh: Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh

Ngày: 25/04/2017

Thời gian qua, Ðảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Ðịnh đã tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên, cán bộ và quần chúng Công ty. Qua đó, giúp cho cán bộ, nhân viên toàn Công ty thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh hàng năm.

Xem tiếp 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

Ngày: 10/08/2015

   Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định là Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, động viên và khích lệ kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban ngành có liên quan; nhất là sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh, Ban Giám sát xổ số các huyện trong và ngoài tỉnh, trong năm 2014, Đảng ủy Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định đã lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được một số kết quả tích cực như sau:

Xem tiếp 
ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH ĐƠN VỊ LÀM TỐT CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

Ngày: 30/06/2015

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, có 06 chi bộ, với 52 đảng viên (chiếm 66,67% cán bộ, công chức, viên chức của Công ty). Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng ủy xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công  tác xây dựng Đảng, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Xem tiếp 
ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH – TẬP THỂ TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Ngày: 11/06/2015

Sau 03 năm triển khai việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã có nhiều mô hình, nội dung, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đặc biệt, qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; trong đó có tập thể Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Xổ số kiến thiết Bình Định (thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh).
 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC

Ngày: 16/08/2018

        Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, ổn định và phát triển doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, công tác tài trợ giáo dục cho đối tượng các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, trẻ em mồ côi, tàn tật…luôn được lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quan tâm và thực hiện thường xuyên, trở thành một trong những hoạt động xã hội truyền thống của Công ty.   

Xem tiếp 
CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA KHỐI THI ĐUA SẢN XUẤT – KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ

Ngày: 01/08/2018

     Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2018, Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua sản xuất, kinh doanh và dịch vụ năm 2018 được tổ chức tại trụ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định với sự có mặt của 10 đơn vị doanh nghiệp trong Khối thi đua sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Xem tiếp 
Hội thao xổ số kiến thiết Khu vực Miền trung lần thứ X năm 2018

Ngày: 30/07/2018

     Từ ngày 26/7 đến 27/7/2018, tại nhà thi đấu TDTT thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Xổ số kiến thiết Khu vực Miền Trung đã tổ chức Hội thao Xổ số kiến thiết khu vực Miền Trung lần thứ X năm 2018 do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Nam đăng cai (gọi tắt là Hội thao Quảng Nam 2018).

Xem tiếp 
CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH DỰ HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG NGƯỜI NỘP THUẾ NĂM 2017

Ngày: 30/07/2018

      Sáng ngày 26.07.2018, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tuyên dương người nộp thuế năm 2017 cho 212 tổ chức, cá nhân đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Từ đó, góp phần to lớn trong việc hoàn thành nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước, tạo nguồn xây dựng và phát triền nền kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Xem tiếp 
Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của Công ty TNHH XSKT Bình Định

Ngày: 23/07/2018

     Là một trong những hoạt động nhân đạo từ thiện hàng năm của tập thể cán bộ, người lao động Công ty, tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và thực hiện có hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần cùng với toàn xã hội chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách, xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm tri ân sự đóng góp của các gia đình chính sách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN
HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2018 CỦA BAN NỮ CÔNG CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

Ngày: 26/03/2018

Thực hiện hướng dẫn số 32/HD-LĐLĐ ngày 02/01/2018 của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của công tác nữ công, Ban nữ công Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định đã xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Xem tiếp 
CĐCS CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH - Đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua các CĐCS trực thuộc

Ngày: 12/06/2015

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, CĐCS Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định đã phát huy được chức năng của mình như: tham gia với Ban Giám đốc quản lý lao động, quản lý quỹ tiền lương, tiền thưởng đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu nhập của CBNV; thường xuyên tuyên truyền vận động đoàn viên chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, nội quy lao động và quy chế hoạt động của Công ty.

Xem tiếp 
CĐCS CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH PHÁT HUY QUYỀN DÂN CHỦ, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngày: 07/05/2014

Trong nhiều năm qua, tại Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức Công đoàn công ty đã tích cực, chủ động phối hợp cùng với chính quyền nhận thức rõ lợi ích của việc thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp để cùng triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng quy chế dân chủ và tổ chức tốt hội nghị người lao động hàng năm trong công ty.

Xem tiếp 
HỘI THI HÁT KARAOKE NỮ CNVC XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ II - 2013

Ngày: 13/03/2013

Nhân dịp kỷ niệm 103 năm ngày Quốc Tế Phụ Nữ (8/3/1910 - 8/3/2013). Sáng ngày 10/03/2013 Công Đoàn cơ sở Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định đã tổ chức Hội thi hát Karaoke nữ CNVC lần thứ II - năm 2013.

Xem tiếp 
CĐCS Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định tổ chức Đại hội

Ngày: 03/09/2012

Sáng ngày 26/8, CĐCS Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định đã tổ chức Đại hội VIII (nhiệm kỳ 2012 - 2015) nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của CĐCS trong nhiệm kỳ vừa qua và triển khai phương hướng trong nhiệm kỳ đến.

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN
Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định tổ chức chương trình “Vui tết thiếu nhi 01/06” năm 2019 cho con CNVC-LĐ

Ngày: 13/06/2019

Được sự quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo Công ty, ngày 01/06/2019, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định đã phối hợp cùng Chi Đoàn thanh niên Công ty tổ chức chương trình “Vui Tết thiếu nhi 01/06/2019” cho các cháu thiếu nhi con CNVC-LĐ Công ty. Đây là một trong những hoạt động của Công ty được tổ chức thường niên để các cháu thiếu nhi được gặp mặt, vui chơi sau 1 năm học vất vả và nhận được những phần quà hết sức ý nghĩa từ tình cảm và trách nhiệm của CNVC-LĐ Công ty dành cho các em.

Xem tiếp 
Chương trình tặng quà và xe đạp cho học sinh vùng lũ tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước

Ngày: 30/01/2018

Năm 2017, Bình Định tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt bão lũ nặng nề, trong đó Trong những tháng vừa qua, Bình Định là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do nhiều cơn bão tàn phá.

Xem tiếp 
Đại hội Chi đoàn Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định Khóa X, Nhiệm kỳ 2017 - 2019

Ngày: 26/01/2017

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017, đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chi Đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, trong ngày 14 và 15 tháng 01 năm 2017 tại Hội trường Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định, Ban Chấp hành Chi đoàn đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Là Chi đoàn tổ chức Đại hội đầu tiên, Đại hội điểm của Đoàn khối DN tỉnh Bình Định.

Xem tiếp 
Năng động - sáng tạo - hiệu quả

Ngày: 17/07/2015

10 chi đoàn tiêu biểu trong số gần 3.340 cơ sở đoàn toàn tỉnh vừa được Trung ương Đoàn tuyên dương về những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và xây dựng địa phương khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong 2 năm qua (2013-2014), các chi đoàn này đã có những mô hình, cách làm sáng tạo nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và phát huy sức trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng.

Xem tiếp 
Chi đoàn Công ty TNHH XSKT Bình Định được tuyên dương Chi đoàn mạnh tiêu biểu Cụm Duyên hải Nam Trung bộ năm 2014

Ngày: 12/12/2014

Tối ngày 24.11.2014, tại Nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi (xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Tỉnh Đoàn Quảng Nam đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 70 Chi đoàn mạnh tiêu biểu Cụm Duyên hải Nam Trung bộ năm 2014.

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  THÀNH TÍCH QUA CÁC NĂM