THÔNG BÁO

Ngày: 03/03/2021

Xem tiếp 

Ngày: 18/10/2020

Từ ngày 20/10/2020, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định chính thức áp dụng hình thức hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế.

 Quyết định 820/QĐ-CTXSKT về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Thông báo phát hành Hóa đơn điện tử

Mẫu biểu

Xem tiếp 

Ngày: 04/08/2020

Xem tiếp 

Ngày: 29/07/2020

Xem tiếp 

Ngày: 25/03/2020

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN